Filip Svensson

Filip Svensson

Om muntlig, skriftlig och
visuell kommunikation

Inlägg taggade med ‘media’:

Dagens Samhälle tittar närmare på experter i media

Men snuddar endast vid dess problematik

”Bara 6 procent av statsvetarnas uttalanden kan kopplas direkt till forskning” står det i ingressen till Dagens Samhälles artikel ”De är valårets 50 ledande proffstyckare”. Statistiken kan direkt härledas till…


Postad i Kunskap den 22 februari, 2014

De manliga statsvetarna uttalar sig mest i media

86% av statsvetarna i media är män

Bilden är från SVT:s Agenda 12 januari. Till vänster i bild ser vi statsvetaren Bo Rothstein.   Under höstterminen 2013 skrev jag min kandidatuppsats i statsvetenskap vid Göteborg universitet. Slutprodukten…


Postad i Jämlikhet den 26 januari, 2014

Vad säger statsvetarna? Om statsvetares uttalanden i media

C-uppsats i statsvetenskap, Göteborgs universitet 2013

Abstract Denna uppsats redogör för vilka typer av uttalanden statsvetare gör när de uttalar sig i media, inom vilka sakområden statsvetare uttalar sig samt om det finns ett samband mellan…


Postad i Filips projekt den 16 januari, 2014